«Բետանեթ» ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին: Մեր առաքելությունը ընկերության բիզնես շահերի առաջխաղացումն է կիրթ ինտերնետ-հանրության ձևավորումամբ:

Սկզբնական շրջանում գործունեություն ծավալելով տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման ոլորտում՝ ընկերությունն այժմ զբաղվում է վեբ կայքերի նախագծման, իրագործման, սպասարկման, դրանց առաջխաղացման ու շուկաների վերլուծության աշխատանքներով: Հաշվի առնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի սրընթաց աճը՝ «Բետանեթն» իր պատքն է համարում նաև օգնել կարիքավոր պատվիրատուներին՝ նախագծելու և ստեղծելու բազմաֆունկցիոնալ լոկալ և մունիցիպալ ցանցեր, որոնց միջոցով հնարավոր է դառնում կյանքի կոչել մարդկային մտքի թռիչքի արդյունքում ծնված նորարարությունների ներդրումը մեր առօրյա:

Մեր կարևորագույն հատկանիշներից է պատվիրատուների բարձրակարգ սպասարկումը, ինպես նաև մեծ պատասխանատվությունն ու պրոֆեսիոնալիզմը, որոնք թույլ են տվել այս կարճ ժամանակամիջոցում ձեռք բերել վստահելի գործընկերոջ համբավ:

Ընկերության աշխատանքային թիմում են բազմափորձ ու բանիմաց մասնագետներ, ովքեր համապատասխան կրթություն ստանալուց բացի՝ պարբերաբար մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետությունում ու արտերկրում կազմակերպվող գիտա-գործնական կոնֆերանսների, սեմինարների ու վերապատրաստման դասընթացների: Մենք գտնում ենք, որ չի կարելի դադարել սովորել, քանզի աշխարհն արդեն ժամ առ ժամ է փոխվում և յուրաքանչյուր նորարար գաղափար պետք է անպայման իրագործված լինի:

Միացե՛ք մեզ, մենք միշտ պատրաստ ենք բարձրանալ գործակցության նոր հորիզոններ:

Աշխատանքային մեթոդներ

Երկար ժամանակ ծառայություն մատուցելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում՝ մենք բավական մեծ փորձ ենք կուտակել, ինչն էլ թույլ է տվել մշակել ուրույն աշխատանքային մեթոդ:

1 - Պայմանագիր

Տեղի է ունենում ակտիվ աշխատանք պատվիրատուի հետ, հստակեցվում են աշխատանքի փուլերը: Կազմում ենք աշխատանքի ընթացքը կարգավորող և անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթեր:

2 - Հետազոտություն

Կատարում ենք պատվիրատուի շուկայի զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրություն, հաստատում ենք նախագծի հիմնական նպատակն ու նշանակությունը: Դա թույլ է տալիս որոշել աշխատանքների հիմնական ուղղությունները:

3 - Իրականացման նախապատրաստություն

Կազմվում է աշխատանքային խումբ, տեղի է ունենում խնդիրների բաշխում՝ ըստ կատարողների:

4 - Իրականացում

Ամենաաշխատատար ու երկար փուլն է: Այստեղ տեղի է ունենում վերը նշված պլանավորման իրականացում: Այս փուլում հաճախակի գործակցություն է տեղի ունենում պատվիրատուի հետ:

5 - Պատվերի հանձնում

Աշխատանքների վերջին փուլը: Նախագիծը պատվիրատուին է ներկայացվում վերջնական տեսքով:

Ուշադրություն

Սովորաբար մենք նախագծերը ժամանակին ավարտին ենք հասցնում, սակայն լինում են դեպքեր, երբ պատվիրատուն, սեփական պատճառներից ելնելով, ժամանակին չի ներկայացնում անհրաժեշտ տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվությունը: Դա բերում է աշխատանքի կատարման ժամկետների երկարաձգման: