Ընկերության վավերապայմանները

Ամբողջական անվանումը՝ «Բետանեթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
Կրճատ անվանումը՝ «Բետանեթ» ՍՊԸ
Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, 1701, ք. Ալավերդի, Էնգելսի 4/9
Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, 0070, ք․Երևան, Եր․Քոչար 23/2

ՀՎՀՀ՝ 06609692

Փոստային հասցե՝ ՀՀ, 0038, ք. Երևան, Արզումանյան 16/3 - 18
Էլ․ հասցե՝ info[at]betanet.am

Կայք՝ www.betanet.am

Հեռ․՝ (+374 60) 465-275

Բանկային տվյալներ

Հ/Հ (AMD)՝ 2050022361281001
Բանկ՝ Ինեկոբանկ ՓԲԸ