MediaRoll գովազդային ցանց

MediaRoll Advertising Network

MediaRoll գովազդային ցանց

MediaRoll գովազդային ցանցն առաջինն էր Հայաստանում ինտերնետ տեսագովազդի ներդրմամբ։ Այն հնարավորություն էր տալիս գովազդատուներին տեղաբաշխել տեսագովազդը Հայաստանի առաջատար կայքերում Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll և Native-Roll ֆորմատներով։ Կայքերն էլ իրենց հերթին հնարավորություն էին ստանում մոնետիզացնել իրենց բովանդակությունը և ստանալ լրացուցիչ եկամուտ։ 2019 թվականի օգոստոսից նախագիծը դադարեց գործել Հայաստանում և տեղափոխվեց արտերկիր։

  • Նախագծի մեկնարկը՝ 2013թ․
  • Նախագծի ավարտը՝ 2019թ․
  • Էլ․ փոստ՝ n/a
  • Կայք՝ n/a