№1 փաստաբանական գրասենյակ

N1 փաստաբանական գրասենյակ

№1 փաստաբանական գրասենյակ

№1 փաստաբանական գրասենյակը մատուցում է իրավաբանական ծառայություններ բոլոր տեսակի կազմակերպություններին և անհատներին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: Գրասենյակի գործունեության հիմնական ուղղությունը հայկական և արտասահմանյան վստահորդներին, ինչպես ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հետ կապված, այնպես էլ քաղաքացիաիրավական ոլորտի հարցերով իրավաբանական օգնության տրամադրումն է:

  • Գործակցության սկիզբը՝ 2014թ․
  • Գտնվելու վայրը՝ ք․Երևան, Պարոնյան 6/19
  • Էլ․ փոստ՝ info[at]advocatearm.am
  • Կայք՝ https://advocatearm.am